Gebeden van en voor iedereen

Een moment van reflectie

We realiseren ons steeds meer dat wij in verbondenheid de uitdagingen aan kunnen die ons als mensheid beproeven, zoals nu met de corona pandemie. Laten we dit moment dan ook aangrijpen om te verbinden vanuit eenheid en een gezamenlijk doel.

Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten.

Bahá’u’lláh

Waarom gebed?

Middels de Heilige Geschriften en gebeden van welke religie of levensbeschouwing dan ook kunnen we ons tot God richten om vertrouwen en hoop te vernieuwen, om te reflecteren, om onze kwaliteiten te ontwikkelen en deze ten dienste te stellen van het grotere geheel.

Heilige Woorden stijgen op, helpen ons om onszelf te verheffen en brengen ons nader in contact met God, transformeren onze harten, inspireren ons om allen die ons pad kruisen lief te hebben, te vergeven, dienstbaar te zijn en om moedig te zijn.

Gebeden helpen ons ook om de harten te verbinden, om onze vooroordelen te overstijgen en stil te staan bij het welzijn van allen.

En al wat gij bidt in het gebed, indien gij gelooft, zult gij ontvangen.

21:22  Nieuwe Testament, Mattheüs

Selectie gebeden

Hieronder kunt u een selectie vinden van citaten uit Heilige Geschriften. Deze behoren toe aan de religieuze tradities en bespreken thema’s zoals: het vertrouwen op God, het overkomen van moeilijkheden en beproevingen, bescherming, genezing, liefde en eenheid. U kunt deze gebeden online lezen en delen met anderen en de verbondenheid met anderen voeden.

Wek de kracht in mij op om mijn zwakte te overwinnen, geef mijn geest rust door het vertrouwen op Uw liefde.


Mijn God en God van mijn voorouders, in deze diepe nood stort ik mijn hart voor U uit. Deze lange dagen, nachten en weken van lijden zijn moeilijk te verdragen. Ik verlang naar de hulp die alleen U kunt geven. Help mij beseffen dat U bij mij bent, dat Uw zorg mij omgeeft. Wek de kracht in mij op om mijn zwakte te overwinnen, geef mijn geest rust door het vertrouwen op Uw liefde. Laat mij oprechte dankbaarheid voelen voor alle aandacht en zorg die aan mij wordt besteed. Help mij de hoop van mijn dierbaren vast te houden en te versterken, zoals ook zij mij willen bemoedigen en sterker maken. Moge de kracht tot genezing die U in mij heeft gelegd mij tot herstel brengen, zodat ik met heel mijn wezen kan verkondigen: “Niet sterven zal ik, maar leven en van Gods daden verhalen”.

Baruch ata Adonai, rofee hacholiem; Geprezen bent U Altijdaanwezige, die de zieken geneest.


Lees gebed

Het kan zijn dat jullie ergens van houden, dat toch slecht is voor jullie, en God weet


“وعسىٰ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسىٰ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ۗ واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون

En het kan zijn dat jullie ergens een afkeer van hebben waarin toch veel goeds voor jullie schuilt, en het kan zijn dat jullie ergens van houden, dat toch slecht is voor jullie, en God weet en jullie weten niet (Koran 2:216).”


Lees gebed

Look closely, my heart. See how all things arise and pass away


Self-reliant

Look closely, my heart. See how all things arise and pass away—even that which is turning the shapes on this page into the sounds and thoughts you are right now silently speaking to yourself. When you no longer need to read the signs to find your way, you’ll know for yourself that books and maps can only get you so far. There is a direct path.

Dhira

Source: The First Free Women: Poems of the Early Buddhist nuns, by Matty Weingast


Lees gebed

We richten ons tot jou. Vernietiger van ziektes en Ondersteuner van allen.


ओ३म् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।।
AUM TRYAMBAKAṂ YAJĀMAHE SUGANDHIṂ PUSHȚI VARDHANAM
URVĀ-RUKAMIVA BANDHANĀN MRITYOR MUKSHĪYA
MAM’MṚITĀT. (Ṛigveda: 7.59.12)

O Almachtige – AUM, Instandhouder van de drie Werelden. We richten ons tot jou. Vernietiger van ziektes en Ondersteuner van allen. Zoals een rijpe meloen losraakt van zijn stengel, evenzo is ons verzoek: bevrijdt u ons van allerlei kwalen, ziektes en schenk ons de kracht dat wij een langdurig leven beschoren zijn en overwinning op de dood kunnen behalen.

Aum Shāntih Shāntih Shāntih


Lees gebed

Gij zijt de God die vóór alle dingen bestond, die na alle dingen zal bestaan en die voorbij alle dingen voortduurt.


Glorie zij U, o God! Gij zijt de God die vóór alle dingen bestond, die na alle dingen zal bestaan en die voorbij alle dingen voortduurt. Gij zijt de God die alle dingen kent en over alle dingen heerst. Gij zijt de God die alle dingen barmhartig behandelt, die over alle dingen recht spreekt en Wiens blik alle dingen omvat. Gij zijt God mijn Heer, Gij weet waar ik sta, Gij ziet en kent mijn innerlijk en mijn uiterlijk.

Schenk mij en de gelovigen die gehoor hebben gegeven aan Uw roep Uw vergeving. Weest Gij mijn toereikende helper tegen het onheil van degenen die mij verdriet willen berokkenen of kwaad toewensen. Waarlijk, Gij zijt de Heer van al het geschapene. Gij zijt eenieder toereikend, terwijl niemand zonder U kan bestaan.

De Báb


Lees gebed

Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw verheven plan.


O mijn God! O mijn God! Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw verheven plan. Mogen zij uw geboden nakomen en bij Uw wet verblijven. Help hen, o God, in hun streven en schenk hun kracht U te dienen. O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun schreden met het licht van Uw kennis en verblijd hun hart met Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt hun Helper en hun Heer.

Bahá’u’lláh


Lees gebed

Goede God, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen, om te steunen en te dragen


Goede God, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen, om te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen. Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar. Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, dat we niet ons eigenbelang,de hebzucht de boventoon  gaat voeren. Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar deze wereldwijde crisis aankunnen.

Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
Amen.

Guus Fröberg


Lees gebed

Zonder dromen zijn wij niets, uit hoop en dromen is het leven geweven.


“Uten drømmer er vi ingenting, av håp og drøm er livet vevd”.

Zonder dromen zijn wij niets, uit hoop en dromen is het leven geweven.

Olav Duun, 1938


Lees gebed

Deel uw tekst

Heeft u een gebed of tekst vanuit uw religieuze of levensbeschouwelijke traditie die voor u bijzonder is? Deel deze met onze redactie, met bronvermelding. Wij verzoeken u alleen teksten bij de redactie in te leveren waar geen copyright op rust.

© Copyright - Gebed voor Allen